02634027070

02634027071

LOCATION

البرز - فردیس - بین فلکه دوم و سوم - مابین خیابان 25 و 27

دندانپزشکی با بیهوشی

دندانپزشکی با بیهوشی در فردیس

آنچه در این نوشته می خوانید:

دندانپزشکی با بیهوشی در فردیس

دندانپزشکی با بیهوشی یکی از خدمات درمانگاه دندانپزشکی حکیم می باشد که برای کسانی که دارای شرایط خاص پزشکی هستند و یا تحمل  دندانپزشکی در حالت هوشیاری را ندارند توصیه می شود.